KATILMA PAYLARININ FONA İADESİYLE ELDE EDİLEN GELİRLER İLE DÖNEM SONU DEĞERLEMESİNDEN DOĞAN KAZANÇLARA KURUMLAR VERGİSİ İSTİNASI HK.

20 Nisan 2022