81 İl Valiliğine İnternet Kafeleri, Salonları ve Elektronik Oyun Yerleri Genelgesi

09 Temmuz 2020